Prezentare

Aflat în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat.
 
Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca funcţionează potrivit H.G. nr. 742/2003, modificată şi completată, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei.
 


Ultima actualizare: 02.02.2010
» Lista completă